Werkwijze Eet OK!


  • De werkwijze van Eet OK! is gebaseerd op het model van gedragsverandering.  Het aanpassen van jouw eet- en leefgewoonten is een gedragsverandering. Het is daarom belangrijk om je bewust te zijn welke fasen je doorloopt. Eet OK! begeleidt je tijdens de verschillende fasen.
  • De fase van terugval zal ook uitvoerig besproken worden, zodat je om leert gaan met terugvalverschijnselen. Dit voorkomt een Jo-Jo effect. 
  • Eet OK! leert jou dat het nooit te laat is om de draad weer op te pakken. Je ontwikkelt een gezond eetpatroon waarbij je zelf keuzes maakt en jouw eigen verantwoordelijkheid behoudt.
  • Dit ga je doen aan de hand van een stappenplan. Je hoeft niet in één keer jouw hele leefstijl om te gooien, dit doe je stap voor stap. Op deze manier gaat de verandering geleidelijk en is de kans dat je het volhoudt groter. 


Stap 1 en 2

Stap 1:Oriënterend gesprek. 

Tijdens het eerste telefonische consult wordt er gekeken of ik iets voor jou kan betekenen en krijg je informatie over de werkwijze. Dit is geheel vrijblijvend en je kunt daarna beslissen of je verder wilt met Eet OK!

 

Stap 2:De intake. 

Wanneer je besluit om gebruik te maken van een van de trajecten van EetOK stuur ik jou het intake formulier en het voeding en beweegdagboek toe via de mail. In dit  voeding en beweegdagboek houd je een aantal dagen precies bij  wat je eet en drinkt en hoe en wanneer je beweegt. Dit is een goede manier om inzicht te krijgen in jouw voeding en beweeg patroon en nog belangrijker, de bewustwording hiervan.  Daarnaast ga jij je wegen en meten om het uitgangspunt te bepalen. 

Zie onze privacyverklaring

 

Stap 3 en 4

Stap 3: Voedingsdagboek bespreking. 

Jouw voeding en beweegdagboek wordt  via de mail of telefonisch besproken en kun je aanvullende informatie geven. 

 

Stap 4: Analyse . 

Binnen een week krijg je jouw analyse via de mail opgestuurd. In deze analyse staat informatie over jouw leefstijl en een aangepast advies vanuit jouw voeding en beweegdagboek. Dit is geheel op maat gemaakt. Daarnaast zal ik je een aantal vragen stellen die gericht zijn op jouw doelen en wensen binnen het traject. Vanuit hier ontstaat een plan van aanpak  Hoe wil je verder? Welke stappen wil je maken en hoe bereik je deze. Dit is de rode draad binnen jouw traject.

Stap 5 en het vervolg

Stap 5: Het vervolg. 

Het vervolg van dit traject verloopt via e-mail of telefonisch contact. Je weegt je iedere week en via een weekformulier hebben we contact over jouw resultaten.  Deze gegevens worden in jouw eigen grafiek bijgehouden.

Daarnaast kunnen we onderdelen onder de loep nemen uit jouw voeding- en leefpatroon en deze inpassen in je nieuwe levensstijl. Ook wordt er aandacht besteed aan bijzondere situaties waar je tegen aan loopt, bv. feestdagen, verjaardagen enz. 

 

Wil je weten voor wie